Työnohjaus

tyonohjaus

Työnohjaus on työn, asiakas – tai hoitosuhteen, esimiestyön, johtamisen tai työyhteisöjen erilaisten vuorovaikutustilanteiden työnohjausta. Työnohjaus on ohjattavien työhön liittyvien kysymysten tarkastelua ja tutkimista ja ohjattavien ammatillista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa.

Työnohjaus toteutuu yhdessä laaditun sopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa määritellään tapaamistiheys, tapaamisen kesto ja osallistuvat henkilöt sekä tapaamispaikka. Sopimus laaditaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan. Työnohjauskauden puolivälissä tehdään väliarvio ja lopussa loppuarvio toteutuneesta työnohjauksesta.

Työnohjausmenetelminä sekä yksilö – että ryhmätyönohjauksessa käytän keskustelun lisäksi visuaalisia ja toiminnallisia menetelmiä.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa on läsnä työnohjaaja ja yksi työntekijä. Siinä pyritään löytämään ratkaisuja ohjattavan omaan työhön liittyviin haasteisiin ja ongelmiin ja vahvistaa hänen ammatti-identiteettiään. Yksilötyönohjauksessa pyritään mahdollistamaan ammatillinen kasvu työssä ja työuran taitekohdissa sekä auttaa suuntaamaan ammatillinen kehittyminen haluttuun suuntaan.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjausta annetaan joko työryhmälle tai ryhmälle, joka koostuu useimmiten saman alan edustajista. Ryhmätyönohjauksessa käydään läpi ryhmän kehityskulkua ja siinä korostuvat erilaiset ryhmädynaamiset ilmiöt. Ryhmän jäsenet ovat tilanteessa, jossa he joutuvat ottamaan huomioon muiden joko kuvitellun tai todellisen reagoimis – ja suhtautumistavan. Ryhmän jäsenet peilaavat toisiinsa omia työkäytäntöjään, ajatuksiaan, suunnitelmiaan ja tavoitteitaan.

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjauksessa kaikki samaan työnohjausryhmään tulevat ovat samasta työyhteisöstä ja heillä on yhteistä työhistoriaa takanaan. Työyhteisössä työskenteleviä pyritään auttamaan ratkaisujen löytymisessä sekä työtilanteiden että keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin.

 

Työnohjaus hinnasto:

PalveluKestoHinta
Yksilötyönohjaus60 min90 €
Yksilötyönohjaus90 min130 €
Työnohjaus 2 hlöä90 min190 €
Työnohjaus 3-4 hlöä90 min280 €
Työnohjaus 5-6 hlöä90 min360 €
Työnohjaus 7+ henkilöä90 minalk. 420 €

* ( + mahdoll. alv  24 %)

Ota yhteyttä ja varaa aika!